logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Hiệu trưởng
Thầy: Lê Anh Đức
Điện thoại: 0903 646 224
Email: leduc_dongnai@yahoo.com.vn
Email: leduc_dongnai@dnpu.edu.vn

  

Phó Hiệu trưởng
Thầy: Đinh Quang Minh
Điện thoại: 0988 808 006
Email: dinhquangminh61@gmail.com
Email: dinhquangminh61@dnpu.edu.vn


Bài liên quan

Hội Cựu chiến binh
Hội Sinh viên
Đoàn Thanh niên
Công đoàn
Đảng ủy
Hội đồng trường
1