logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp Ngành Ngôn ngữ Anh và Kế toán -VLVH năm 2020: Xem

Bài liên quan

DS trúng tuyển ĐHLT K.10 đợt 2 hình thức VlVH năm 2020
Danh sách trúng tuyển ĐHLT khóa 10 đợt 1 năm 2020
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh ĐHLT khóa 10 đợt 2 năm 2020
Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học từ Cao đẳng khối ngành sư phạm - đợt 1 - năm 2020
Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông từ trung cấp ngành Giáo dục Mầm non - Hệ VLVH năm 2020
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông khóa 9 đợt 3 hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (kỳ thi ngày 21-22/12/2019)
Danh sách trúng tuyển Cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non hệ Vừa làm vừa học (khóa thi ngày 02,03/11/2019)
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông Khóa 9 đợt 3 hệ Vừa làm vừa học năm 2019
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông từ cao đẳng K9, đợt 2 và liên thông từ trung cấp hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019
Kế hoạch ôn thi và thi tuyển sinh Cao đẳng VHVL năm 2019 ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo mục Mầm non
Danh sách trúng tuyển Đại học Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 7 (kỳ thi ngày 30/6/2019)
Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học văn bằng 2; Cao đẳng Mầm non, Cao đẳng Tiểu học hệ Vừa làm vừa học năm 2019
Thông báo kế hoạch ôn và thi tuyển sinh Cao đẳng Tiểu học và Mầm non, hình thức Vừa làm vừa học năm 2018
Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông đại học khóa 8, đợt 1 hình thức vừa làm vừa học năm 2018
Tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp; đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán; cao đẳng; Chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo
Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh Cao đẳng Mầm non hình thức Vừa làm vừa học năm 2017
Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Tiếng Anh năm 2017
Tuyển sinh Liên thông, văn bằng 2 năm 2017
1