logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

THÔNG BÁO 
CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ XÁC NHÂN NHẬP HỌC
BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT NĂM 2021 - ĐỢT 1

(ngày 16/9/2021)

Nhấn đường link xác nhận nhập học:  https://forms.gle/ZgRk22f5rcZfFHLb6 

Lưu ý: Trường gửi giấy báo nhập học qua email thí sinh (đã xác nhận nhập học)

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non: Xem

 2. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Giáo dục Tiểu học: Xem

 3. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Toán học: Xem

 4. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Vật lý: Xem

 5. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Hóa học: Xem

 6. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn: Xem

 7. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Lịch sử: Xem

 8. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh: Xem

 9. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh: Xem

 10. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh: Xem