logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

1. Sứ mạng: Đào tạo trình độ đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp cho các trường học, các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và người học; Hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ.

2. Tầm nhìn: Đến 2025 và 2030, Trường Đại học Đồng Nai trở thành cơ sở đào tạo khoa học và công nghệ có thế mạnh trong các lĩnh vực sư phạm, quản lý giáo dục, đào tạo ngoại ngữ và các chuyên ngành kỹ thuật, logistics, thương mại điện tử, kinh tế và du lịch phục vụ cho phát triển của Cảnh hàng không Long Thành, các khu công nghiệp gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục

1. Giá trị cốt lõi: Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển.

2. Triết lý giáo dục: Học để biết- Học để làm- Học để cùng chung sống- Học để tự khẳng định mình.

 • 2.1.Học để biết

  Người học có khả năng:

  (1) Tự khám phá tri thức của nhân loại;
  (2) Thiết lập mối quan hệ giữa tri thức cũ và mới;
  (3) Ghi nhớ sâu sắc, ứng dụng những tri thức đã học để giải quyết vấn đề thực tế. . .

 • 2.2. Học để làm

  Người học có khả năng:

  (1) Sử dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ để giải quyết được những vấn đề thực tế;
  (2) Trình bày cho người khác một cách mạch lạc những tri thức đã học và kỹ năng đã làm; 
  (3) Lao động để bản thân tồn tại, đồng thời tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. . .

 • 2.3.Học để chung sống

Người học có khả năng:

(1) Làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý công việc, giao tiếp, đồng cảm, hỗ trợ, bao dung, tha thứ;
(2) Ứng phó với những thách thức của cuộc sống;
(3) Quý trọng những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường. . .

 • 2.4. Học để tự khẳng định mình

   Người học có khả năng tạo lập và phát triển được giá trị của riêng mình:

(1) Có phẩm chất đạo đức tốt;
(2) Tạo ra tri thức mới, giá trị mới cho bản thân và cộng đồng. . .


Bài liên quan

Thông điệp của hiệu trưởng
Cam kết đào tạo
Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị
Văn hóa trường Đại học Đồng Nai
Sơ đồ tổ chức
Ba công khai
1