logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

- Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy: Xem

- Mẫu kèm theo: Xem

- Mẫu file word: Tải


Bài liên quan

Thông báo đóng lệ phí học lại, thi lại học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học khóa 7 và Cao đẳng 43 năm học 2021-2022 (ngày 13/10/2021)
Thông báo đăng ký nộp bảo hiểm tự nguyện năm học 2021-2022 (03/10/2021)
Thông báo công nhận tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 4 năm 2021
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 (ngày 29/9/2021)
Lấy ý kiến dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 2021 (lần 2) ngày 22/9/2021
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học liên thông khóa 08 năm 2021 (ngày 21/9/2021)
Thông báo quyết định và danh sách tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2021 (ngày 20/9/2021)
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp với Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Thông báo quyết định và danh sách tốt nghiệp khóa 7, 6, 5 đợt 2 năm 2021
Danh sách sinh viên tham gia BHTN năm học 2020 - 2021
Thông báo góp ý lần 2 Quy định đào tạo trực tuyến Trường Đại học Đồng Nai
Thông báo đóng học phí đại học liên thông sư phạm Tiểu học khóa 11 - VLVH tại huyện Nhơn Trạch năm học 2021-2021
Thông báo góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 13/8/2021 với Trường Phổ thông THSP
Thông báo đóng học phí Đại học liên thông Khóa 11 (VLVH) năm học 2021 - 2022
Góp ý dự thảo Quy đinh Đào tạo online của Trường Đại học Đồng Nai
Danh sách Bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2020 - 2021
Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Dự thảo lần 2)
Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
Hướng dẫn kê khai định mức thực hiện phụ cấp trực tiếp giảng dạy