logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông báo về chế độ học bổng cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai

Time 15.12.2016 10:56 | View 7.749

Về chế độ học bổng cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai

Hướng dẫn thu - chi học phí

Time 15.12.2016 10:38 | View 10.062

Hướng dẫn: Thu - chi học phí; Chế độ miễn giảm học phí; Chế độ hỗ trợ chi phí học tập...

Thông báo về việc thu lệ phí đầu năm và học phí năm học 2016-2017

Time 15.12.2016 10:40 | View 5.143

V/v Thu lệ phí đầu năm và học phí đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ Đại học khóa 6, Cao đẳng khóa 41 và các lớp hệ Trung cấp tại Cơ sở 1, Cơ sở 3 và Cơ sở 4 của trường năm học 2016-2017.

Điều chỉnh bổ sung nội dung kiến thức về trình độ ngoại ngữ, tin học của Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Time 08.04.2016 09:55 | View 12.811
Điều chỉnh bổ sung nội dung kiến thức về trình độ ngoại ngữ, tin học của Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Quy chế khu nội trú sinh viên

Time 08.04.2016 09:47 | View 12.280
Quy chế khu nội trú sinh viên

Chuẩn đầu ra

Time 08.04.2016 09:58 | View 32.060
1