logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông điệp của hiệu trưởng

Time 08.01.2022 02:18 | View 3.297

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Time 05.01.2022 10:01 | View 15.575
Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Cam kết đào tạo

Time 05.01.2022 10:03 | View 24.819
Trường Đại học Đồng Nai cam kết: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, có trình độ ngoại ngữ và tin học,… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

Time 05.01.2022 10:07 | View 9.868
Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

Văn hóa trường Đại học Đồng Nai

Time 05.01.2022 10:06 | View 9.711
Văn hóa trường Đại học Đồng Nai

Sơ đồ tổ chức

Time 05.01.2022 10:09 | View 30.754

Sơ đồ tổ chức trường Đại học Đồng Nai

Ba công khai

Time 05.01.2022 10:09 | View 1.294

Kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh CĐ ngành GDMN năm 2021

1