logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID - 19 trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2021: Xem

Bài liên quan

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp với Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Thông báo quyết định và danh sách tốt nghiệp khóa 7, 6, 5 đợt 2 năm 2021
Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
Mẫu hợp đồng thỉnh giảng và mẫu thanh lý hợp đồng thỉnh giảng năm học 2021 - 2022
Danh sách sinh viên tham gia BHTN năm học 2020 - 2021
Thông báo thu học phí và các khoản lệ phí năm học 2021-2022
Thông báo góp ý lần 2 Quy định đào tạo trực tuyến Trường Đại học Đồng Nai
Thông báo đóng học phí đại học liên thông sư phạm Tiểu học khóa 11 - VLVH tại huyện Nhơn Trạch năm học 2021-2021
Thông báo góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 13/8/2021 với Trường Phổ thông THSP
Thông báo đóng học phí Đại học liên thông Khóa 11 (VLVH) năm học 2021 - 2022
Góp ý dự thảo Quy đinh Đào tạo online của Trường Đại học Đồng Nai
Danh sách Bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2020 - 2021
Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Dự thảo lần 2)
Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
Hướng dẫn kê khai định mức thực hiện phụ cấp trực tiếp giảng dạy
Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy
Chế độ làm việc của giảng viên
Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội (Dự thảo)
Thông báo về việc đóng tiền học lại, học cả thiện học kỳ 3 năm học 2020 - 2021