TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

(0251) 382 4684

Đảm bảo chất lượng

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI ĐẾN 2025, TẦM NHÌN 2030

Ngày đăng: 29/05/2023 09:35 AM

Chiến lược phát triển trường đến 2025 tầm nhìn 2030

Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học

Ngày đăng: 09/09/2022 11:59 AM

Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học của trường Đại học Đồng Nai

Mẫu phiếu khảo sát GV về hoạt động đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 09/09/2022 11:56 AM

Mẫu phiếu khảo sát GV về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Đồng Nai

Mẫu phiếu khảo sát SV về hoạt động đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 09/09/2022 11:55 AM

Mẫu phiếu khảo sát SV về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Đồng Nai

Thông báo về việc khảo sát các bên liên quan

Ngày đăng: 09/09/2022 08:58 AM

Thông báo về việc khảo sát các bên liên quan