TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Cơ cấu tổ chức Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 09/08/2022 03:47 PM

  1. Hội đồng Biên tập

  Họ và tên Hội đồng Biên tập Đơn vị công tác
  TS. Lê Anh Đức Chủ tịch Trường Đại học Đồng Nai
  PGS. TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Quản Minh Cường Ủy viên Tỉnh ủy Đồng Nai
  TS. Trương Hữu Dũng Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  PGS. TS. Trần Khánh Đức Ủy viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  PGS. TS. Phạm Quang Huy Ủy viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  TS. Lê Thị Huyền Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Nguyễn Đình Long Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Võ Văn Lý Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Trương Văn Minh Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  ThS. Nguyễn Văn Nam Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  PGS. TS. Trần Thành Nam Ủy viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Đinh Hữu Sỹ Ủy viên

  Đại diện phía Nam- Cục Hậu cần/BTTM

  TS. Phạm Văn Thanh Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  PGS. TS. Lê Kính Thắng Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Phạm Minh Tiến Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  PGS. TS. Huỳnh Văn Tới Ủy viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai
  TS. Võ Nữ Hạnh Trang Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  GS. TS. Trần Trung Ủy viên Học viện Dân tộc
  PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Ủy viên Trường Đại học Đồng Nai
  TS. Vy Văn Vũ Ủy viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

  2. Ban Biên tập

  TS. Phạm Văn Thanh Tổng biên tập
  PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn Phó Tổng biên tập
  ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương Thư ký Tòa soạn - Chuyên viên

   

  Bài viết mới nhất

  Giới thiệu chung

  09/08/2022 09:10 AM

  com=co-cau-to-chuc